Bài học từ Mittelstand của nước Đức

Các doanh nghiệp của Đức thường được gọi chung là Mittelstand – vốn được ca ngợi là xương sống của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Thông thường đó là các công ty gia tộc, có trụ sở, nhà máy nằm khuất ở các thị trấn nhỏ, chuyên sản xuất kinh doanh máy móc,...