Chuyên mục
Kinh doanh

Tại sao slogan ‘khách hàng là thượng đế’ không còn phù hợp?

Đôi khi, việc áp dụng quy tắc “khách hàng luôn đúng” có thể khiến khách có những đòi hỏi quá quắt bởi lối nghĩ hiển nhiên là quy tắc kia cho phép họ có quyền.